خانواده

آنطور که از جواب نامه هایم فهمیدم گفتید قرار نیست بچه ها از والدین جدا شوند و کودکان می توانند در خانه والدین زندگی کنند(بر خلاف آنچه استاد اخلاق اسلامی به ما گفت!)  همانطورکه مشخص است در نظام کمونیستی قرار نیست قانون عده که در اسلام الزامی است اجرا شود.با توجه به اینکه آزمایش ژنتیک هم آنقدر ارزان نیست که در اختیار همه قرار گیرد پس با خیل کودکان بی پدر مواجه هستیم! آقای آگوست ببل در اثر زن وسیالیسم تنها دلیل اصرار نظام بورژازی برای شناخت پدر را توارث می داند. و نتیجه می گیرد در نظام سوسیالیستی که توارث به صورت واقعی وجود ندارد.این نیاز برطرف می شود.در حالی که من معتقدم این نیاز یک نیاز روحی است . می خواستم نظر شما را هم بدانم که شما اشتباها دو سوال من را مشابه فرض کردیداین سوال: ((وضعیت خانوده پس از انقلاب چگونه خواهد بود و پس از چند سالگی کودکان از مادران تحویل گرفته خواهند شد؟آیا تحویل دادن کودکان اجباری خواهد بود؟آیا پدر و مادر ها آزاد خواهند بود با بچه هایشان هر وقت که خواستند ملاقات کنند برای مثال با آن ها به پارک بروند یا…؟))با این سوال فرق می کند:((در صورتی که کمونیسم حاکم شود تغییرات اساسی در بنیان خانواده ایجاد خواهد شد.در آن صورت اکثر فرزندان پدران خود را نخواهند شناخت آیا این از لحاظ علمی مشکلی ایجاد نمی کند؟ و آیا مردم ایران که تحت نظام پدر شاهی هستند به چنین اقدامی تن خواهند داد؟یا به زور این نظام را می خواهید بر آنان القا کنید؟))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: