فقط مرد ها بخوانند

غیرت                                                                             

در این مقاله سعی ندارم.ثابت کنم روابط جنسی آزاد گناه نیست.و آن را به مقاله دیگری وا می گذارم. در این جا فرض را بر این می گذاریم که روابط جنسی آزاد گناه و حتی گناهی بزرگ است.و بر این اساس بحث را پیش می بریم .اگر فردی با اختیار خود بخواهد گناهی مرتکب شود که اولا به دیگری آسیبی نرساند و دوما شخص در سلامت روانی کامل باشد .آیا ما حق داریم جلوی او را بگیریم؟جواب منفی است. اگر کسی بخواهد کسی را به قتل برساند جلویش را می گیریم چون دارد حقوق دیگیری را پایمال می کند.یا اگر جلوی فردی که خود کشی می کند را می گیریم.به خاطر عدم سلامت روانی او ست.بییاید فرض کنیم برادر شما می خواهد با کسی رابطه جنسی برقرار کند.شما با او مشورت می کنید واو را نصیحت می کنید که این کار را نکند. اما اگر خواست این کار را بکند.آیا شما حق دارید او را به زور از این کار باز دارید؟و اگر ممانعت کرد او را مضروب یا مقتول کنید؟!کاری به قوانیین اسلام ندارم . نظر خود شما را می خواهم.می دانم جواب شما منفی است.می گویید خودش عقل دارد.حالا بیاید مثال را کمی عوض کنیم فرض کنید خواهر شما می خواهد رابطه جنسی آزاد ایجاد کند. آنوقت چه؟آیا حق دارید او را بزنید یا در شرایط حاد تر به قتل برسانید؟!!با این عنوان که باید به وظیفه ام که همان غیرت است عمل کنم؟مگر او خودش عقل ندارد؟!!این وظیفه غیرانسانی چه طور به شما محول شده؟منشا این رفتار ریشه در قوائد اسلامی دارد.اسلامی که زن را ضیف العقل می داند. و اداره امرش را به مرد سپرده!اسلام از احساسات ما سوء استفاده کرده.اگر فرض کنیم روابط آزاد جنسی گناه است چرا من باید تاوان گناه خواهرم را بدهم؟مثلا بگویند خواهر فلانی با بهمانی رابطه سکسی دارد؟خوب به من چه؟! مگر خودش اسم ندارد؟مگر خودش عقل ندارد؟بگویند فلان دختر با فلان پسر رابطه جنسی دارد.(هر چند همين حقرا هم نداريد)این طور حق من پایمال می شود و من به جرم گناه نکرده پشت سرم حرف ها زده می شود و محکوم می شوم که بی غیرتم یا بخار ندارم!اینجا از جمله مواردی است که علاوه بر حقوق زن حقوق مرد هم پایمال می شود . و مرد هم تحت این شرایط دست به اعمال خشونت بار می زند(که البته حتی تحت فشار هم نباید دست به این اعمال زد و انسان تحت فشار هم باید انسانیت خود را حفظ کند)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: